Cmentarz

Od 1 marca można uiszczać opłaty śmieciowe za rok 2021.

Z dniem 1 stycznia 2021 groby, które nie zostały wpisane do ewidencji cmentarza i nie mają zgłoszonego Dysponenta (Opiekuna) grobu,

przeszły zgodnie z przepisami pod zarząd Administratora Cmentarza, którym jest Parafia i są przeznaczone do ponownego pochówku

lub rozebrania pomnika z zachowaniem mogiły. Wszelkie wyjaśńienia można uzyskać w Biurze Parafialnym.

 

Przepisy przejściowe Regulaminu Cmentarza
1. Od 1 czerwca 2020 do 31 grudnia 2020 r. Zarząd Cmentarza przyjmuje zgłoszenia dysponentów / opiekunów poszczególnych grobów.
2. Od 16 paździenika 2020  do 15 listopada 2020 r. na grobach, co do których  nie zgłoszono dsponenta grobu lub są zaniedbane i którymi nikt się nie opiekuje, zostaną umieszczone tabliczki z prośbą o kontakt w celu ustalenia statutu grobu.
3. Jeżeli do 31  grudnia 2020 r. nie zostanie ustalony dysponent / opiekun grobu, rozpocznie się procedura zgodna z Regulaminem, w wyniku której, grób przechodzi pod Zarząd Cmentarza z dniem 1 stycznia 2021r.  i może zostać przeznaczony do kolejnego pochówku.

 

Biuro parafialne jest czynne po wieczornej mszy św., gdy jestem w domu, a także po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

tel. 62 721 69 13

 

x. proboszcz

  • Diecezja kaliska
  • Opiekun
  • Dom J�zefa
  • Radio Rodzina
Script logo