Historia

Miejscowość Borzęciczki od czasów średniowiecza stanowiła wieś prywatną i w ciągu wielu wieków znajdowała się w posiadaniu różnych rodzin szlacheckich. W 2. połowie XVI wieku jej właścicielem był Krzysztof Mycielski, sędzia ziemski sieradzki, który należał do braci czeskich i w tym czasie wybudował dla nich murowany kościół. Po jego śmierci w 1605 r. wieś znalazła się w posiadaniu Marcina Sulimowskiego, który w 1610 r. odebrał kościół arianom i zamierzał postarać się o nadanie mu praw parafialnych. Zamiaru tego nie udało mu się jednak zrealizować i świątynia została włączona - jako kościół filialny - do parafii w Mokronosie. W 1649 r. nowy dziedzic - cześnik inowrocławski, Seweryn Bielicki, wyjednał u biskupa poznańskiego Andrzeja Szołdrskiego erygowanie parafii w Borzęciczkach (14 maja 1649 r.) i podniesienie miejscowego kościoła do rangii świątyni parafialnej. On też ufundował uposażenie dla plebana. W 1648 r. ks. Ignacy Gniński w aktach przeprowadzonej przez siebie wizytacji kanonicznej na jej temat napisał, że: Kościół w Borzęciczkach jest murowany, piękny, pod tytułem św. Marcina biskupa, poświęcony przez Przewielebnego Jana z Zalesia Bajkowskiego, sufragana poznańskiego, wraz z wielkim ołtarzem, dnia 15 maja 1650 roku. Pod koniec 1. połowy XVIII w. stan techniczny kościoła nie był najlepszy i ówcześni właściciele majątku - Andrzej i Rafał Gajewscy, dzięki staraniom ks. Stefana Leciejewskiego, przeprowadzili w latach 1740-1745 jego gruntowny remont połączony ze znaczną rozbudową. Uzyskał on wtedy - nie licząc kilku późniejszych zmian - zachowaną do dzisiaj późnobarokową formę architektoniczną. Posiada plan krzyża greckiego, jest jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym wielobocznie i z dwiema kaplicami. Do prezbiterium przylega późnorenesansowa zakrystia pochodząca - obok fragmentu ściany prezbiterium - z poprzedniego kościoła. Od strony zachodniej znajdują się kruchty, zbudowane w latach 1903-1904. Na dachu umieszczona jest wieżyczka na sygnaturkę z blaszaną latarnią i hełmem zwieńczonym iglicą z krzyżem (postawiona w 1869 r.). W miejscu połączenia nawy z prezbiterium znajduje się rozbudowany, dekorowany szczyt.
    Wyposażenie wnętrza jest późnobarokowe i pochodzi w większości z połowy XVIII wieku. W ołtarzu głównym ulokowana jest (między kolumnami) figura Ukrzyżowanego Chrystusa. W kaplicach ulokowane są ołtarze boczne - z obrazem Św. Marcina Biskupa - patrona kościoła i parafii oraz Matki Bożej z Dzieciątkiem (z 2. połowy XVII w.) w srebrnej sukience z około 1700 roku. W kościele znajdują się trzy zabytkowe pomniki z marmuru chęcińskiego: Marcina i Macieja Sulimowskich oraz Anny Sulimowskiej - żony Marcina (w zakrystii). Pomniki odświeżono 1964 roku. Pomniki odświeżono 1964 roku. Prócz tego w głównym ołtarzu znajduje się tron pokryty skórą kordobańską.

Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Marcina w Borzęciczkach

Jesienią 2018 (wrzesień-grudzień) dokonaliśmy renowacji elewacji naszego kościoła. Stało się to możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej - "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stało się to możliwe dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania "Wielkopolska z wyobraźnią" w Kożminie Wlkp. oraz Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Umowę podpisaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu 15.05.2018 (00745-6935-UM1511227/17).

PEREGRYNACJE I MISJE W PARAFII:

- Obraz Św. Józefa - 21.11.1994 r.

- Misje Miłosierdzia Bożego - 8-15.10.2005 r.

- Nawiedzenie MB Częstochowskiej - 12.08.2011 r.

KAPŁANI PRACUJĄCY W PARAFII:

1. Ks. Sebastian Kostkowski             1649 - 1659
2. Ks. Jan Brzendowic                      1659 - 1667
3. Ks. Kazimierz Hapczyński            1667 - 1706
4. Ks. Franciszek Garkoński             1707 -     
5. Ks. Adam Albanowski                   1709 - 1711
6. Ks. Kazimierz Omieciński             1711 - 1713
7. Ks. Sebastian Kosowski               1713 - 1717
8. Ks. Marcin Gemoth                      1717 - 1722
9. Ks. Wawrzyniec Politowski          1722 - 1734
10. Ks. Stefan Leciejewski               1734 - 1752 ( kościół przebudowany)
11. Ks. Paweł Zagórski                    1754 - 1796
12. Ks. Paweł Kopaszewski             1797 - 1812
13. Ks. Roch Woytas                      1812 - 1832
14. Ks. Jan Siniecki                        1832 - 1847
15. Ks. Jan Szymkiewicz                1847 - 1852
16. Ks. Jakub Gagacki                    1852 - 1855 (proboszcz Koźmiński)
17. Ks. Jan Witłarz                         1855 - 1862
18. Ks. Jan Matecki                        1862 - 1886
19. Ks. Edward Drews                     1886
20. Ks. Józef Zegarowicz                1886 - 1897
21. Ks. Stefan Suchowiak               1897 - 1898
22. Ks. Tomasz Konopiński             1898 - 1909 (gruntowna renowacja)
23. Ks. Czesław Sroka                   1909 - 1934
24. Ks. Kazimierz Kostrzewski        1934 - 1951 (dom katolicki)
25. Ks. Jan Sell                              1951 - 1983 (gruntowna renowacja)
26. Ks. Ryszard Makowski              1983 - 1990
27. Ks. Henryk Marczewski             1990 - 2008
28. Ks. Radosław Sławiński             2008 - 2015
29. Ks. Maciej Krulak                      2015 - 2019 (remont elewacji kościoła)
30. Ks. Andrzej Jędrkowiak              2019 - 2021
31. Ks. Artur Kułton                        2021 -

 

  • Diecezja kaliska
  • Opiekun
  • Dom J�zefa
  • Radio Rodzina
Script logo