Historia

Na przełomie XVI i XVII wieku Krzysztof Mycielski, dziedzic wioski Borzęciczki, odstąpił od wiary katolickiej i przyjął wyznanie Braci Czeskich, budując dla nich dom modlitwy (dzisiejsza zakrystia). 

Okolo roku 1608 wieś Borzęciczki kupił Marcin Sulimowski, który podjął starania podniesienia kościoła w Borzęciczkach do rangi parafialnego, odłączając go od prafii w Mokronosie. 

Stało się to za dziedzica Seweryna Bielickiego. W roku 1649 ksiądz biskup Andrzej Szołarski wydał akt erekcyjny na pergaminie ustanawiający parafię w Borzęciczkach. 

W kościele znajdują się trzy zabytkowe pomniki z marmuru chęcińskiego: Marcina i Macieja Sulimowskich oraz Anny Sulimowskiej - żony Marcina (w zakrystii). Pomniki odświeżono 1964 roku. Prócz tego w głównym ołtarzu znajduje się zabytkowy krzyż z XVI wieku oraz tron pokryty skórą kordobańską. 

Ostatnio odmalowano kościół w 1972.

 

Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Marcina w Borzęciczkach

Jesienią 2018 (wrzesień-grudzień) dokonaliśmy renowacji elewacji naszego kościoła. Stało się to możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej - "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stało się to możliwe dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania "Wielkopolska z wyobraźnią" w Kożminie Wlkp. oraz Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Umowę podpisaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu 15.05.2018 (00745-6935-UM1511227/17).

  • Diecezja kaliska
  • Opiekun
  • Dom J�zefa
  • Radio Rodzina
Script logo