intencje

SOBOTA

18.05.2019

17.00

+ Zofię, Feliksa Domagałów, Janinę, Edwarda Kowańdych, Grażynę, Henryka Małkuszów

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

19.05.2019

8.30

 

10.00

 

11.30

+ Stanisławę, Piotra Orplów, Sylwestra Musiała, Marię, Stanisława Ruszczyńskich

+ Stanisława, Tomasza Szelągów, Józefa, Antoninę Skrzypczaków, Marię, Jana Witczaków, Krystynę, Pawła Radoła, zm. ks. prob.

+ Halinę Potejko (1 rś)

PONIEDZIAŁEK

 

20.05.2019

19.00

kaplica

+ Antoninę (rś), Józefa, Stefana Szymurów, Józefa, Franciszkę, Wacława Serek, Grażynę, Floriana Lechman, zm. z rodz. Szalów

WTOREK

21.05.2019

19.00 kaplica

+ Mirosławę Niestrawską – od Ireny z Mężem i Córkami

ŚRODA

22.05.2019

19.00

Bierzmowanie

CZWARTEK

23.05.2019

19.00 kaplica  

+ Pelagię, Ignacego, Teresę Woźniaków, zm. z rodz. Woźniaków, Jędryczków

PIĄTEK

24.05.2019

19.00 kaplica

+ Sylwestra, Zofię Podziemek, Cecylię, Leona Gola, zm. z rodz.

SOBOTA

25.05.2019

17.00

+ Bernarda Mankiewicza, Renatę Mankiewicz-Liczba, Władysława, Ignacego Konowalczyk

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

26.05.2019

8.30

 

 

10.00

11.30

+ Zofię, Stanisława, Aleksandra Zakrzewskich, Wandę, Antoniego Pawlaków, Marię, Mariana, Zbigniewa Zielonka, Weronikę, Franciszka, Józefa Szalów, zm. z rodz. Lechman i Szymurów

+ Józefę, Stanisława Maleszków, Bolesława Pawlaczyka, zm. z rodz.

+ Halinę Szymczak, Stanisławę, Edmunda Panek, zm. Dziadków

 

Script logo