intencje

SOBOTA

19.X.2019

17.00

+ Jerzego Matuszaka – od Chmielarczyków i Kołodziejów

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

20. X.2019

8.30

+ Stanisława, Tomasza Szeląg, Jana, Marię Witczak, Antoninę, Józefa Skrzypczaków, Krystnę Pawła Radoła i zm. ks. proboszczów z parafii

10.00

+ Wacława, Franciszkę, Józefa Serek, Czesławę, Czesława, Krystynę, Józefa, Romana Plutów, Stefana Szymurę

11.30

+ Michała Kaczmarka – od rodz. Szymczaków z Wyrębina

PONIEDZAŁEK

21.X.2019

17.00

+ Helenę, Czesława Dykcik

WTOREK

22.X.2019

17.00

+ Marię Bartkowiak – od brata Józefa z Rodziną

ŚRODA

23.X.2019

17.00

Za parafian

CZWARTEK

24.X.2019

17.00

+ Józefa, Marię Szymczak, Walentego, Helenę, Kazimierza, Katarzynę, Stanisława, Stefna Szymurów, Stefana Dykcika, Kazimierza Chmielarczyka, Sąsiadów – Jana, Janinę, Mateusza Pireckich, Helenę, o zdrowie i bł w rodzinie

PIĄTEK

25.X.2019

17.00

Msza św. za zmarłych polecanych w wymieniankach

SOBOTA

26.X.2019

 

17.00

+ Anielę (8), Kazimierza Błażejczyka. Bronisławę, Franciszka, Eugeniusza Kozłowskich

XXX NIEDZIELA

ZWYKŁA

27.IX.2019

8.30

+ Tadeusz Krzyżaniak – od sąsiadów Janiny Leśniak, Szadlów, Olpińskich, Kaczmarków

10.00

+ Kazimierz Mazur – od rodz. Drukarczyków i Błażejczaków z Wyrębina

11.30

+ Władysławę, Władysława Kasprzaków

 

 

Script logo