remont

Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Marcina w Borzęciczkach

Jesienią 2018 (wrzesień-grudzień) dokonaliśmy renowacji elewacji naszego kościoła. Stało się to możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej - "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stało się to możliwe dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania "Wielkopolska z wyobraźnią" w Kożminie Wlkp. oraz Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Umowę podpisaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu 15.05.2018 (00745-6935-UM1511227/17).

Script logo